بازدید بازرس استانداری استان خوزستان

بازدید بازرس استانداری استان خوزستان

۰۹ دی ۱۳۹۷ | ۰۹:۴۸ کد : ۵۳ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۶۸۳
بازدید بازرس استانداری استان خوزستان در اجرای ماده (۶) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
بازدید بازرس استانداری استان خوزستان

به موجب آیین نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۸۲۱۱/ت۴۵۳۳۸ک مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۰، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به طرح تکریم ارباب رجوع و همچنین ارتقا سلامت نظام اداری ، صیانت از حقوق مردم و دبیرخانه هیات عالی نظارت توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین، ابلاغ، پیگیری و در چارچوب یکی از محورهای شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد، دستگاه های اجرایی توسط امور مذکور مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این راستا آقای مهندس نواصر به نمایندگی از دفتر بازرسی استانداری استان خوزستان به منظور بررسی مصادیق اجرای طرح حمایت از حقوق مصرف کنندگان روز دوشنبه ۹ بهمن ۹۶ از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر بازدید کردند.در ادامه بازدید جهت بررسی بخشی از فرآیندهای انجام کاری در راستای اجرای ماده (۶) با حضور در دفتر ریاست دانشگاه و نشستی با معاونت اداری و مالی و حقوقی دانشگاه برگزار شد. آقای مهندس نواصر موارد درخواست را اعلام نمودند و مقرر گردید دانشگاه پس از آماده سازی موارد را ارسال نمایند.


نظر شما :