اخبار و رویدادها

مجله علوم و فنون دریایی موفق به گرفتن DOI) Digital Object Identifier) شد
مجله علوم و فنون دریایی موفق به گرفتن DOI) Digital Object Identifier) شد

مجله علوم و فنون دریایی موفق به گرفتن DOI) Digital Object Identifier) شد

(DOI) Digital Object Identifier یا شناسه دیجیتال اسناد یک شناسه بین‌المللی برای مقالات و محتواهای دیجیتالی است که نقش مهمی در استانداردسازی نشریات علمی، نمایه شدن نشریات و علم سنجی معتبر دارد.

ادامه مطلب