آزمایشگاه سیمیلاتور

این کنسول به همراه نرم‌افزار مرتبط با آن به منظور آشنایی و آماده‌سازی عملی دانشجویان مهندسی کشتی با ماشین‌آلات اصلی و فرعی موتورخانه کشتی‌های با ابعاد متوسط مطابق با بخشهای A-1/12 و B-1/12 از کنوانسیون STCW  طراحی شده است که دارای قابلیت‌های ذیل می‌باشد.

شبیه‌سازی یک کشتی با دو موتور چهارزمانه با توان ۳۲۰۰ کیلووات و دو دیزل ژنراتور ۵۵۰ کیلووات و پروانه از نوع گام متغیر.شبیه‌سازی، سیستم‌های سوخت‌رسانی، روانکاری، هوای فشرده، خنک کاری آب شیرین، خنک کاری آب دریا، سیستم‌های هیدرولیک مربوط به کنترل پروانه گام متغیر، سکان و کلاچ، سیستم‌های تولید و توزیع آب شیرین، تولید و توزیع برق در کشتی.قابلیت شبیه‌سازی عیوب عملکردی ماشین‌آلات و ارزیابی دانشجویان در عیب یابی و رفع آن.مجموعه این شبیه ساز در دانشکده در حال حاضر دارای یک کنسول و ۹ کامپیوتر بوده و امکان آموزش ۹ دانشجو به طور همزمان میسر می‌باشد.