کارگاه جوشکاری و ماشین کاری

این کارگاه با هدف آشنایی دانشجویان و کارورزان با انواع روشهای جوشکاری، عیوب چشمی جوش، آماده سازی قطعات، لایه برداری جوش و کسب مهارت در دو روش جوشکاری قوس الکتریکی دستی (SMAW) و جوشکاری حرارتی (زر جوش) راه اندازی گردیده است. در این کارگاه تجهیزاتی همچون ترانس های 400 آمپری، راکتی فایر، ادوات تمیزکاری قطعه جوش، اره عمود بر دیسکی 3000 دور، محک های هارد و سافت، فرز، سندان 75 کیلویی و .... جهت آموزش جوشکاریSMAW  و آماده سازی قطعات برای دو الکترود 6013 و 7018 استفاده می گردد .