معرفی دانشکده


دانشکده مهندسی دریا

دانشکده مهندسی دریا در  سال 1386با هدف ایجاد  یک  مرکز مهندسی دریا جهت  آموزش و  تربیت مهندسان جوان و پاسخگویی به نیازهای صنایع دریایی استان خوزستان و کشور تأسیس گردید.

این دانشکده از سه گروه مهندسی کشتی سازی، الکترونیک و مخابرات دریایی و سازه های دریایی تشکیل شده و در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد این رشته ها اقدام به جذب دانشجو می نماید.


رشته های فعال دانشکده مهندسی به شرح زیر است :