کارگاه ملوانی

این کارگاه جهت آشنایی ملوانان، کارآموزان و متخصصان دریایی با تجهیزات و ابزار دریا نوردی طراحی شده است، در این کارگاه، کارآموزان با انواع طناب ها ، گره های ملوانی ، تجهیزات اسکرابینگ، انواع مهارها، قسمتهای مختلف کشتی، وینچ ها و جرثقیل ها، تجهیزات کمک ناوبری در انواع شامل نقشه های دریایی، عمیق یاب ها، GPS، تجهیزات مخابرات دریایی، انواع پیغامها، پرچمها و ...، بویه ها و علائم دریایی، تجهیزات بقا در دریا، تجهیزات اطفاء حریق، کمکهای اولیه و چراغ های ناوبری آشنا می گردند. علاوه بر موارد گفته شده ماکتهای کشتی، لایف رافت، ماکت CPR، ابزار نقشه خوانی دریایی و ... در کارگاه ملوانی وجود داشته و کارورزان با نحوه کار آنها آشنا می گردند .