گروه مهندسی کشتی سازی

مهندسی کشتی سازی

رشته مهندسی کشتی سازی یکی از رشته های پرطرفدار مهندسی دریایی میباشد بطوریکه‌ درآمریکا فقط در دانشگاه های ممتاز این رشته ارائه میشود. این رشته بسیار شبیه به رشته مهندسی مکانیک است و نزدیک 95 واحد از141 واحد در رشته مهندسی مکانیک مشترک است. به عبارتی یک مهندس کشتی سازی یک مهندس مکانیک است که در زمینه سیالات و دریا و طراحی کشتی تبحر دارد.

 

مباحثی که در این رشته تدریس می شوند شامل موارد زیر است :

خواص سیالات – هیدرو استاتیک-هیدرودینامیک – شناخت و تحلیل امواج- تکنولوژی کشتی –تحلیل سازه ها – علم مواد – مهندسی دریایی- ماشین محرکه 

مهندسی کشتی سازی وظایف و مسئولیتهای زیررا دارد:

مسئولیت طراحی

محاسبات مربوط به بدنه کشتی

ساخت کشتی

نظارت بر ساخت کشتی

تعمیرات کشتی

 

آینده شغلی رشته مهندسی دریا :

اگربخواهیم رشته مهندسی کشتی سازی ومهندسی مکانیک را مقایسه کنیم ،مهندس مکانیک دراکثرشهرها کارخانجات میتوانند کارکنند اما نسبت موقعیت شغلی ای که یک مهندس مکانیک دارد بسیار کمتر از یک مهندس کشتی سازی است. دررشته کشتی سازی برای بدست آوردن یک موقعیت شغلی سه نفر رقابت میکنند اما در مهندسی مکانیک :برق،عمران و... حدود  25 نفر رقابت میکنند.

 

گرایش های مهندسی دریایی در مقاطع مختلف :

رشته مهندسی دریا درمقطع کارشناسی در گذشته به سه گرایش : کشتی سازی- ماشن آلات دریایی –دریانوردی تقسیم میشد اما درحال حاضر این سه گرایش برداشته شده و هر کدام ازاین سه رشته بصورت کد رشته مجزا در آزمون کنکور سراسری دانشجو میپذیرد پس این رشته در مقطع کارشناسی هیچ گرایش ندارد و پذیرش مهندسی دریا (کشتی سازی) برای هردو جنسیت مذکر و مونث انجام میشود.

مقطع کارشناسی ارشد : سازه کشتی ،هیدرودینامیک کشتی ، ساخت و تولید درصنایع دریایی

مقطع دکتری تخصصی : سازه کشتی ،هیدوردینامیک کشتی.